Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (1 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

hamowanie

Podstawa prawna:

Zał. 1 pkt 3.1. s. 11978 Rozporządzenia MI z dnia 18 września 2009 w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzenia badań (Dz. U. nr 155 poz. 1232)

Jakie mogą być konsekwencje użytkowania opon z nadmiernie zużytym bieżnikiem, podczas hamowania na mokrej nawierzchni?

  • Wzrost siły tarcia.
  • Skrócenie drogi hamowania.
  • Zmniejszenie siły tarcia i wydłużenie drogi hamowania.