Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (1 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

stan techniczny pojazdu

Podstawa prawna:

Zał. 1 pkt 7.2. s. 11991 Rozporządzenia MI z dnia 18 września 2009 w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzenia badań (Dz. U. nr 155 poz. 1232)

Jaki może być skutek zużycia amortyzatorów kół kierowanych?

  • Zwiększenie przyczepności kół do jezdni.
  • Zmniejszenie przyczepności kół i sterowności pojazdu.
  • Zwiększenie skuteczności hamowania.