Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (1 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

oświetlenie pojazdu

Podstawa prawna:

Zał. 1 pkt 4.4 i 4.5 s. 11981 Rozporządzenia MI z dnia 18 września 2009 w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzenia badań (Dz. U. nr 155 poz. 1232)

Do czego służą światła pozycyjne pojazdu?

  • Do oświetlania drogi.
  • Do określania pozycji pojazdu.
  • Do sygnalizowania zmiany pasa ruchu.