Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (1 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

oświetlenie pojazdu

Podstawa prawna:

Zał. 1 pkt 4.1 i 4.2. s. 11979 Rozporządzenia MI z dnia 18 września 2009 w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzenia badań (Dz. U. nr 155 poz. 1232) § 2 zał. nr 6, tab. 1 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 z późn. zm.)

W jaki sposób powinny być ustawione światła mijania w pojeździe samochodowym?

  • Tak, aby oświetlały drogę na odległość do 30 m przed pojazdem.
  • Tak, aby symetrycznie oświetlały całą drogę.
  • Tak, aby oświetlały drogę asymetrycznie.