Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (1 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

oświetlenie pojazdu cofanie

Podstawa prawna:

Zał. 1 pkt 4.13.1 s. 11983 Rozporządzenia MI z dnia 18 września 2009 w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzenia badań (Dz. U. nr 155 poz. 1232)

Jaką funkcję w pojeździe samochodowym pełnią światła cofania?

  • Oświetlają drogę z przodu pojazdu.
  • Oświetlają drogę z tyłu pojazdu i sygnalizują manewr cofania.
  • Podświetlają tablicę rejestracyjną z tyłu pojazdu.