Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (1 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

sygnał dźwiękowy

Podstawa prawna:

Zał. 1 pkt 9.1.11 s. 11994 Rozporządzenia MI z dnia 18 września 2009 w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzenia badań (Dz. U. nr 155 poz. 1232)

Jakiego sygnału dźwiękowego możesz używać w pojeździe samochodowym?

  • O zmiennym tonie.
  • O dowolnym tonie.
  • O ciągłym nieprzeraźliwym tonie.