Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (1 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

mechanika pojazdu

Podstawa prawna:

Zał. 1 pkt 10.1 s. 11995 Rozporządzenia MI z dnia 18 września 2009 w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzenia badań (Dz. U. nr 155 poz. 1232)

Jakie mogą być skutki nieszczelności układu wydechowego w pojeździe samochodowym?

  • Zwiększenie pojemności silnika.
  • Zwiększenie poziomu emisji hałasu przez układ wydechowy pojazdu
  • Zwiększenie spalania oleju silnikowego.