Akcje ratunkowe (3 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

uczestnictwo w wypadku pierwsza pomoc

Podstawa prawna:

Art. 162 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny Art. 93 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971 Nr 12 poz. 114) Art. 44 ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Które z wymienionych zachowań wobec rannego w wypadku, może skutkować odpowiedzialnością karną?

  • Zaniechanie udzielenia jakiejkolwiek pomocy.
  • Każde nieprofesjonalne działanie ratownicze.
  • Każde nieprofesjonalne i błędne działanie ratownicze.