Akcje ratunkowe (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

alkohol

Podstawa prawna:

Osoby wychłodzone na mrozie należy ostrożnie rozgrzewać. Należy stosować folię termoizolacyjną NRC. Nie wolno rozcierać rąk i nóg. Zabrania się stosowania alkoholu. Program szkolenia

Jadąc zimą spotykasz na poboczu sinego, półprzytomnego, wyziębionego człowieka. Jak należy mu pomóc?

  • Podać mu gorący napój.
  • Podać mu alkohol.
  • Wezwać zespół ratownictwa medycznego, zabrać go do samochodu, okryć i powoli ogrzewać.