Znajomość znaczenia znaku poziomego P-1 o podwójnej szerokości oraz ograniczeń z tym związanych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki poziome

Podstawa prawna:

§ 86 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393 ze. zm.)

Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić zajmowany pas ruchu, gdy zamierzasz jechać na wprost?