Akcje ratunkowe (3 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

akcje ratunkowe

Podstawa prawna:

Art. 44 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Która z wymienionych czynności należy do obowiązków kierowcy uczestniczącego w zdarzeniu drogowym, w którym nie ma osób zabitych lub rannych?

  • Pozostawienie pojazdu w miejscu zdarzenia.
  • Wezwanie policji.
  • Usunięcie pojazdu z miejsca zdarzenia, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu.