Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

prędkość

Podstawa prawna:

Art. 20 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz§ 44 ust. 1 i § 48 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393, z późn. zm.

Z jaką prędkością masz prawo kierować motocyklem po drodze ekspresowej dwujezdniowej?

  • 105 km/h.
  • 125 km/h.
  • 145 km/h.