Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

prędkość

Podstawa prawna:

Art. 20 ust. 6 pkt 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Z jaką prędkością masz prawo przewozić motocyklem sześcioletnie dziecko?

  • 70 km/h.
  • 50 km/h.
  • 30 km/h.