Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

prędkość

Podstawa prawna:

Art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz § 58 ust. 3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393, z późn. zm.)

Ile wynosi maksymalna dopuszczalna prędkość motocykla na drodze za tym znakiem?

  • 50 km/h w godzinach od 5.00-23.00.
  • 60 km/h w godzinach od 6.00-22.00.
  • 60 km/h w godzinach od 22.00-6.00.