Znajomość wiedzy z zakresu wykonania manewru wyprzedzania (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

wyprzedzanie

Podstawa prawna:

art. 24 ust. 1 pkt 1) i ust. 10 pkt 2) ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy w tej sytuacji, na obszarze zabudowanym, wolno Ci wyprzedzić pojazd z prawej strony?