Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

prędkość

Podstawa prawna:

§ 27 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Który z pokazanych znaków zabrania przekraczania prędkości 40 km/h?

  • A.
  • B.
  • C.