Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

znaki zakazu

Podstawa prawna:

§ 18 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Który z wymienionych pojazdów nie może wjechać na drogę za tym znakiem?

  • Czterokołowiec lekki.
  • Motorower.
  • Motocykl z bocznym wózkiem.