Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

szczególna ostrożność

Podstawa prawna:

Art. 2 pkt 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz § 91 ust. 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393, z późn. zm.)

Czy kierując motocyklem jednośladowym, możesz korzystać z pasa ruchu dla rowerów?

  • Tak, tylko do najbliższego skrzyżowania.
  • Tak, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
  • Nie.