Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

wyposażenie pojazdu sygnał dźwiękowy

Podstawa prawna:

§ 11 ust. 1 pkt 6 lit. a oraz § 11 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 z późn. zm.)

Który z elementów jest obowiązkowym wyposażeniem motocykla?

  • Sygnał dźwiękowy.
  • Gaśnica.
  • Apteczka doraźnej pomocy.