Znajomość wiedzy z zakresu wykonania manewru wyprzedzania (3 punkty)

Kategorie:

B C

Tagi:

wyprzedzanie

Podstawa prawna:

art. 24 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 3 ust. 1 i art. 4 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy w tej sytuacji należy powstrzymać się od wyprzedzenia pojazdu?