Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

oświetlenie pojazdu

Podstawa prawna:

§ 12 ust. 3 pkt 11 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 z późn. zm.)

Czy obowiązkowym wyposażeniem motocykla są światła awaryjne?

  • Tak.
  • Nie, jest to zabronione.
  • Nie, ale jest to dopuszczalne.