Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

oświetlenie pojazdu

Podstawa prawna:

§ 12 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 z późn. zm.)

Które z wymienionych świateł odblaskowych stanowi obowiązkowe wyposażenie motocykla?

  • Tylne trójkątne.
  • Tylne inne niż trójkątne.
  • Boczne.