Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

wyposażenie pojazdu

Podstawa prawna:

§ 11 ust. 1 pkt pkt 13 i pkt 14 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 z późn. zm.)

Który z wymienionych elementów jest obowiązkowym wyposażeniem motocykla z bocznym wózkiem?

  • Apteczka doraźnej pomocy.
  • Trójkąt ostrzegawczy.
  • Gaśnica.