Zagrożenia związane z ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

odstęp od innych pojazdów

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Jaki czynnik powinieneś w szczególności uwzględnić kierując motocyklem, przy określeniu właściwego odstępu od poprzedzającego pojazdu?

  • Stan nawierzchni jezdni.
  • Moc silnika w motocyklu.
  • Dopuszczalną prędkość obowiązującą na danym odcinku drogi.