Zagrożenia związane z ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

kolumna pojazdów

Podstawa prawna:

Art. 32 ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Jaka jest minimalna odległość pomiędzy jadącymi kolumnami motocykli?

  • 200 m.
  • 300 m.
  • 500 m.