Zagrożenia związane z ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

odstęp od innych pojazdów

Podstawa prawna:

Art. 47a Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Jaki minimalny odstęp masz obowiązek zachować stojąc w zatorze drogowym ("korku") w tunelu za innym pojazdem?

  • 3 m.
  • 5 m.
  • 4 m.