Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (2 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

przyczepa

Podstawa prawna:

Art. 62 ust. 4a pkt. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Ile wynosi maksymalna długość zespołu pojazdów składającego się z motocykla i przyczepy?

  • 5 m.
  • 4 m.
  • 3 m.