Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (2 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

wyposażenie pojazdu

Podstawa prawna:

§ 25 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322)

Który z wymienionych warunków powinna spełniać przyczepa ciągnięta przez motocykl?

  • Oznaczenie chorągiewką barwy czerwonej.
  • Wyposażenie we własną tablicę rejestracyjną o numerze innym niż tablica rejestracyjna motocykla.
  • Wyposażenie w tablicę rejestracyjną przeniesioną z motocykla.