Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (2 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

przewóz ładunku

Podstawa prawna:

art. 61 ust. 3 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

W jaki sposób należy umieścić ładunek, który przewozisz motocyklem?

  • Zasłaniając tablicę rejestracyjną.
  • Zabezpieczając go przed zmianą położenia.
  • Zasłaniając tylne światło pozycyjne.