Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (2 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

holowanie

Podstawa prawna:

art. 31 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy dopuszczalne jest holowanie motocykla?

  • Tak, przy użyciu połączenia sztywnego, które uniemożliwi odczepienie w czasie jazdy.
  • Nie.
  • Tak, przy użyciu połączenia giętkiego umożliwiającego łatwe odczepienie.