Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (1 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

dokumenty

Podstawa prawna:

Art. 78 ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

W jakim terminie od zakupu zarejestrowanego motocykla jesteś zobowiązany zawiadomić o tym starostę?

  • Do 30 dni.
  • Do 14 dni.
  • Do 7 dni.