Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (1 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

dokumenty

Podstawa prawna:

Art. 78 ust. 2 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

W jakim terminie masz obowiązek zawiadomić starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym?

  • Do 7 dni.
  • Do 14 dni.
  • Do 30 dni.