Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (1 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

dokumenty

Podstawa prawna:

art. 81 ust. 1 i ust. 6 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

W jakim terminie, będąc właścicielem zarejestrowanego motocykla, masz obowiązek poddać go okresowemu badaniu technicznemu?

  • Przed upływem daty badania określonej w dowodzie rejestracyjnym.
  • Każdorazowo po upływie 6 miesięcy od poprzedniego badania.
  • Co 3 lata, niezależnie od daty pierwszej rejestracji.