Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (1 punkty)

Kategoria:

A

Tagi:

dokumenty

Podstawa prawna:

art. 18 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami

Kiedy najpóźniej posiadacz prawa jazdy kategorii A musi zawiadomić starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w tym dokumencie?

  • W terminie do 30 dni.
  • W terminie do 14 dni.
  • W terminie do 7 dni.