Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (1 punkty)

Kategoria:

A

Tagi:

dokumenty

Podstawa prawna:

Art. 38 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy masz prawo kierować motocyklem, jeśli upłynął termin ważności twojego prawa jazdy?

  • Tak, przez 7 dni po upływie terminu ważności.
  • Tak, przez 14 dni po upływie terminu ważności.
  • Nie.