O znajomość przepisów dot yczacych zatrzymywania i postoju pojazdu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art..49 ust.1 pkt 5 Ustawy Prawo o ruchu drogowym

Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd na poboczu?