O właściwe miejsce pojazdu na drodze podczas zawracania (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zawracanie

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 22 ust. 1 i 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Czy na najbliższym skrzyżowaniu wolno Ci oczekiwać na możliwość zawrócenia w obrębie pasa dzielącego jezdnie?