Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (1 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

mechanika pojazdu

Podstawa prawna:

Dyrektywa w sprawie praw jazdy 2006/126 pkt. 6.1.1

Którą z wymienionych czynności powinieneś wykonać przed rozpoczęciem jazdy motocyklem?

  • Sprawdzić wizualnie stan opon motocykla.
  • Przeprowadzić regulację światła mijania.
  • Sprawdzić poziom elektrolitu w akumulatorze.