O właściwe miejsce pojazdu na jezdni (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pas ruchu

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art.16 ust.4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym

Czy w tej sytuacji zajmujesz właściwy pas ruchu?