O zachowanie przed skrzyżowaniem (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność

Podstawa prawna:

§ 87 ust.1 (dot. strzałek kierunkowych, ich znaczenia i zastosowania) rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 ze zm.)

Czy w tej sytuacji, zajmując prawy pas ruchu, będziesz mógł poprawnie wykonać skręt w lewo?