O znajomość zasad zachowania się przed zamierzonym skręceniem na skrzyżowaniu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pas ruchu

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 22 ust.2 pkt 1 Ustawy-Prawo o ruchu drogowym i zasady taktyki jazdy mające wpływ na bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego

Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w prawo, powinieneś jechać dalej zajmowanym pasem ruchu i zmienić go bezpośrednio przed skrzyżowaniem?