O pozycje pojazdu na drodze (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pas ruchu

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 16 ust. 4 Ustawy-Prawo o ruchu drogowym

Czy w tej sytuacji możesz jechać na wprost dowolnym pasem ruchu, gdy w tunelu nie ma innych pojazdów?