O przepisy dot.zatrzymywania i postoju pojazdu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art..49 ust.1 pkt 9 Ustawy-Prawo o ruchu drogowym

Czy masz prawo zatrzymać pojazd w odległości 11m za tym znakiem drogowym?