O przepisy dot.zatrzymywania i postoju pojazdu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

postój

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art..49 ust.1 pkt 5 Ustawy-Prawo o ruchu drogowym

Czy w tej sytuacji wolno Ci zaparkować pojazd na poboczu?