O przepisy dot.zatrzymywania i postoju pojazdu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki poziome zatrzymanie

Podstawa prawna:

art. 49. ust. 1 pkt 5) ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy bezpośrednio za tym znakiem masz prawo zatrzymać pojazd na poboczu, jeżeli nie utrudni to ruchu innych pojazdów?