O zasady zmiany pasa ruchu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137)

Zamierzasz zmienić pas ruchu na lewy. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdami poruszającymi się tym pasem?