Art. 22 Ustawy-Prawo o ruchu drogowym/§ 87 ust.2 Rozp.w spr.znaków i sygnałów drogowych (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zawracanie

Podstawa prawna:

Art. 22 Ustawy-Prawo o ruchu drogowym/§ 87 ust.2 Rozp.w spr.znaków i sygnałów drogowych

Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno Ci zawrócić?