o znajomość znaczenia znaków poziomych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki poziome

Podstawa prawna:

(Dz. U. z 2003 r. Nr 170) § 89 ust. 1

Czy ten znak poziomy wyznacza miejsce bezwzględnego zatrzymania się, nawet w sytuacji, gdy z żadnej ze stron nie nadjeżdża pojazd?