Znajomość wiedzy o ruchu pojazdów, w zakresie manewru wyprzedzania oraz ograniczeń z tym związanych (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

wyprzedzanie

Podstawa prawna:

Art. 28 ust. 3 pkt 3 w odniesieniu do art. 24 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137, ze zm.)

Czy w tej sytuacji wyprzedzanie jest zabronione?