Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (1 punkty)

Kategorie:

C

Tagi:

dokumenty

Podstawa prawna:

Art. 64 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1137)

Jaki dokument masz obowiązek posiadać przy sobie, gdy kierujesz pojazdem nienormatywnym?

  • Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii.
  • Dokument potwierdzający zawarcie umowy AC.
  • Zezwolenie na wykonywanie pracy na stanowisku kierowcy.